Dolunay F1

  • Bitkisi orta büyüklüktedir.
  • Hastalığa mukavemeti iyidir.
  • Çok erkencidir.
  • Meyvesi yuvarlak, meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir.
  • Meyve eti kırmızı, sıkı, sulu, gevrektir ve çok lezzetlidir.
  • Raf ömrü uzundur.
  • Ortalama meyve ağırlığı 4–6 kg’dir.
  • Alçak tünelde ve açıkta yetiştirilmeye uygundur.