Yekta F1

  • Bitki büyük ve kuvvetlidir.
  • Hastalığa mukavemeti iyidir.
  • Orta erkencidir.
  • Meyvesi oval, meyve kabuk rengi yeşil-koyu yeşil alacadır.
  • Meyve eti kırmızı, sıkı, sulu, gevrektir ve çok lezzetlidir.
  • Meyvenin yola mukavemeti iyidir.
  • Ortalama meyve ağırlığı 8–10 kg’dir.
  • Alçak tünelde ve açıkta yetiştirilmeye uygundur.